ANSI-KF Tubulated Adaptor
ANSI-KF Tubulated Adaptor with O'Ring Groove
CF-ISO Tubulated Adaptor


CF-KF Tubulated Adaptor
ISO-KF Tubulated Adaptor
CF Reducing Adaptor-Fixed


CF Reducing Adaptor-Small Flange Rotatable
KF-VCR Male Adaptor
KF-VCR Female Adaptor


KF-Swagelok Adaptor
KF Rubber Hose Adaptor
KF Male Pipe Adaptor


KF Female Pipe Adaptor
KF Quick-Disconnect Adaptor
KF-KF Conical Reducing Adaptor


ISO-KF Conical Reducing Adaptor
ISO-ISO Conical Reducing Adaptor